Veel gestelde vragen

Coöperatie

De Uitsluiting van Aansprakelijkheid (afgekort: U.A.) is de aansprakelijkheidsregeling die we hebben gekozen bij de oprichting van onze coöperatie. Daarmee zijn de leden bij ontbinding van de coöperatie niet aansprakelijk voor een eventueel tekort (als de coöperatie niet alle schulden kan betalen).
Een coöperatie is een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van haar leden, door overeenkomsten met hen af te sluiten. Doel is om uiteindelijk zo’n 200 leden-eigenaren te werven die samen ongeveer 500 personen bevatten.
We richten de coöperatieve vereniging Burgerboerderij Brabantse Wal U.A. op.
In ons geval bestaat de ledenovereenkomst uit afspraken over de (op biologische wijze) teelt van groenten en akkerbouwproducten, fruit en noten; de wekelijkse verdeling daarvan onder de leden; het in dienst nemen van een boer, de eenmalige aankoop van een ledencertificaat, de wekelijkse afname van de producten en de betaling van een door de ledenvergadering vastgestelde contributie voor het afgesproken aantal personen.
Bij de oprichtingsvergadering zal het bestuur worden benoemd en zullen de concept statuten en het huishoudelijk regelement worden vastgesteld.

Eigenaar zijn betekent dat als de oogst heel goed is, je meer per week krijgt maar ook als de oogst van een bepaald product mislukt, je minder krijgt. Kortom het risico ligt bij de leden als eigenaren en niet bij de boer die in dienst is bij de coöperatie. Mogelijk zijn dat overigens twee (part-time) boer(in)en.

Financiën

Het inschrijfgeld wordt geïnvesteerd in de boerderij en kan derhalve niet zonder meer worden terugbetaald. Wanneer een nieuw lid jouw plaats inneemt kun je als opzeggend lid je inschrijfgeld wel terugkrijgen. Wanneer er sprake is van een wachtlijst zal de Burgerboerderij daaruit een nieuw lid aandragen, op volgorde van aanmelding. Als er geen wachtlijst is, kun je ook zelf een nieuw lid aandragen.

NB: Het inschrijfgeld bij lidmaatschap is risicodragend. Je kunt het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk verliezen zoals bij het opstarten van een onderneming gebruikelijk is.
We hebben een jaarlijkse exploitatieopzet/begroting gemaakt van een boerderij van 8-10 Ha, met een boer in dienst met salaris op HBO niveau, een realistische pachtprijs, met noodzakelijke verzekeringen, met zaai en pootgoed, waarin opgenomen afschrijvingen van machines, onderhoud van gebouwen en alles wat je maar kunt bedenken. Wij kwamen uit op een jaarlijkse exploitatie kost van ca €190.000.
Als je deze €190.000 deelt door 500 personen die wekelijks de oogst van het land krijgen, dan kom je uit op € 7 contributie per persoon, per week. Deze contributie zal overigens eens per 4 weken in rekening worden gebracht.
Er kan maximaal voor 5 personen op basis van één ledencertificaat wekelijks voedsel worden opgehaald. Lid van de coöperatie is diegene wiens naam op het certificaat staat. Het is de bedoeling dat leden-huishoudens bij de aankoop van het certificaat opgeven uit hoeveel personen het huishouden bestaat c.q. voor hoeveel personen wekelijks voedsel wordt opgehaald.
Nee, dat kan in principe niet. We mogen als coöperatie alleen wekelijks producten leveren aan onze leden. Anders gaan we eten “verkopen”. Dan komen we in een heel andere vergunningen situatie terecht.
Een eigenaar/certificaathouder kan wel het recht om wekelijks producten van de boerderij op te komen halen aan een (ander) huishouden ter beschikking stellen.
Omdat we de opbrengst van de certificaten gebruiken voor de start-investeringen is het in principe niet mogelijk om in termijnen te betalen. Toch bekijken we voor incidentele gevallen of een oplossing kan worden geboden.
Je hoeft pas te betalen als je lid-eigenaar wilt worden. Dus je kunt alvast gaan sparen!
Omdat er steeds meer eenpersoon-huishoudens komen, zowel ouder als jonger, kunnen zij voor
€ 750 lid-eigenaar worden. Dit is een ½ ledencertificaat.
We hebben een investeringsplan/begroting gemaakt voor een burgerboerderij met een grootte van ca 8 -10 Ha. Dat plan is door een agrarisch financieel expert doorgerekend.
De investeringen in grondverbetering, plannenmakerij, aanschaf machines, afrastering en grondinrichting, de aanleg van een voedselbos, kosten alles bij elkaar eenmalig € 300.000
Als je deze € 300.000 deelt door 200 leden-eigenaren kom je op € 1500 als prijs voor een ledencertificaat.
Een van onze uitgangspunten is dat we zonder geld van buiten kunnen starten en ook onze jaarlijkse kosten zelf kunnen dekken. We willen geen financiering van buiten, dus geen leningen. Een gezonde financiële basis dus. Volledig baas in eigen huis. We bepalen volledig zelf hoe wij willen werken.

Voor de start hebben we dan wel de opbrengst van ledencertificaten nodig en voor de jaarlijkse kosten de wekelijkse contributie per persoon.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.