Er kan maximaal voor 5 personen op basis van één ledencertificaat wekelijks voedsel worden opgehaald. Lid van de coöperatie is diegene wiens naam op het certificaat staat. Het is de bedoeling dat leden-huishoudens bij de aankoop van het certificaat opgeven uit hoeveel personen het huishouden bestaat c.q. voor hoeveel personen wekelijks voedsel wordt opgehaald.