De Uitsluiting van Aansprakelijkheid (afgekort: U.A.) is de aansprakelijkheidsregeling die we hebben gekozen bij de oprichting van onze coöperatie. Daarmee zijn de leden bij ontbinding van de coöperatie niet aansprakelijk voor een eventueel tekort (als de coöperatie niet alle schulden kan betalen).