Een coöperatie is een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van haar leden, door overeenkomsten met hen af te sluiten. Doel is om uiteindelijk zo’n 200 leden-eigenaren te werven die samen ongeveer 500 personen bevatten.
We richten de coöperatieve vereniging Burgerboerderij Brabantse Wal U.A. op.
In ons geval bestaat de ledenovereenkomst uit afspraken over de (op biologische wijze) teelt van groenten en akkerbouwproducten, fruit en noten; de wekelijkse verdeling daarvan onder de leden; het in dienst nemen van een boer, de eenmalige aankoop van een ledencertificaat, de wekelijkse afname van de producten en de betaling van een door de ledenvergadering vastgestelde contributie voor het afgesproken aantal personen.
Bij de oprichtingsvergadering zal het bestuur worden benoemd en zullen de concept statuten en het huishoudelijk regelement worden vastgesteld.

Eigenaar zijn betekent dat als de oogst heel goed is, je meer per week krijgt maar ook als de oogst van een bepaald product mislukt, je minder krijgt. Kortom het risico ligt bij de leden als eigenaren en niet bij de boer die in dienst is bij de coöperatie. Mogelijk zijn dat overigens twee (part-time) boer(in)en.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.