Van het land op het bord

Waar je eten vandaan komt vinden we steeds belangrijker. Lekker uit de buurt, van een gezonde bodem en dat niet eerst een lange weg heeft moeten afleggen in de vrachtwagen of het vliegtuig. Wij dragen een steentje bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot door lokaal voedsel te produceren op de coöperatieve boerderij.

Het nieuwe normaal, wij eten lokaal

Door de huidige wet- en regelgeving ziet de doorsnee boer zich genoodzaakt om steeds groter te worden en verder te mechaniseren. Slechts enkele gewassen worden op de vruchtbare grond verbouwd om de efficiëntie te verhogen, dit noemen we een monocultuur.

Door gebruik van alsmaar grotere machines om het land te bewerken, wordt de bodem in elkaar gedrukt. Na de oogst wordt er geploegd, waardoor de organische stof snel uit de bodem verdwijnt. Hierdoor is weer (kunst)mest nodig om planten op de verarmde grond te laten groeien. 

Deze ontwikkelingen hebben een enorme impact op de diversiteit van het landschap, het klimaat en het milieu. Planten worden steeds kwetsbaarder voor plagen, gifstoffen bereiken het grondwater en de verarmde grond kan nauwelijks meer CO2 opnemen.

De oogst wordt vaak in plastic verpakt, naar de veiling of direct naar de supermarkt vervoerd. Of de producten worden met het vliegtuig geëxporteerd naar andere landen. Voor de houdbaarheid tijdens het transport, wordt het voedsel onrijp geoogst en verpakt.
Andersom wordt er ook heel veel voedsel geïmporteerd uit andere landen.

Al deze handelingen hebben effect op het milieu en daarmee op het klimaat.

Community, samen doen

Maak een praatje maken met de boer of boerin als je de wekelijkse tas vol biologische producten komt halen. Wissel recepten uit met de andere burgerboeren en drink en kop koffie of thee met elkaar.

Hoe pakken wij dit aan?

De coöperatieve Burger Boerderij Brabantse Wal produceert heel divers voedsel voor haar leden. We eten het hele jaar door zoveel mogelijk met het seizoen mee uit een enorme “moestuin” voor 200 gezinnen. 

De boerderij gaat inzetten op biodiversiteit, waardoor de planten weerbaarder worden tegen ziektes en plagen en de bodemkwaliteit verbeterd wordt. Als de bodem meer organische stoffen bevat kan er meer CO2 opgenomen worden door de planten en de bodem. Hierdoor kan de bodem ook meer water opnemen en vasthouden. De bodem is op deze manier minder kwetsbaar voor droogte of wateroverlast. De planten schenken ons de voor ons zeer belangrijke zuurstof. Aangezien we geen chemische middelen gebruiken zal ook de kwaliteit van het grondwater verbeterd worden. Op het land zullen we wel enigszins gebruik maken van mechanische middelen, maar dat zal beperkt zijn doordat er meer gewassen tegelijk worden verbouwd en vanwege de kleinere schaalgrootte van de coöperatieve boerderij. We hoeven immers alleen maar voedsel te produceren voor de eigen leden van de coöperatie.

De leden van de coöperatie komen het liefst op de fiets hun wekelijkse oogstpakketje ophalen. Het voedsel gaat in een kratje dat steeds weer gebruikt wordt of even overpakken in de fietstassen met zelf meegebrachte herbruikbare verpakkingen en tassen. En als je op de fiets komt, dan hebben we ook minder parkeerruimte nodig. Die plek kunnen we voor andere dingen gebruiken, bijvoorbeeld voor een kleine speeltuin.

We hebben de aarde maar te leen en willen er zorg voor dragen dat de aarde gezond voedsel voort kan brengen voor toekomstige generaties. Dit is goed rentmeesterschap.

Samenwerken met de natuur

De “natuur” staat tussen en rondom de percelen, zodat  er een diversiteit aan planten en dieren ontstaat. Deze plekken vormen een natuurlijke omgeving voor allerlei insecten, vlinders, bijen, egels en vogels. Zij zijn de natuurlijke vijanden van plaagdieren als luizen, slakken en schadelijke kevers. In het voedselbos komt op een natuurlijke manier een heel varieerde gemeenschap van planten en dieren tot leven.

Waarom kiezen we voor natuur inclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een manier van boeren waar de natuur baat bij heeft. Dat betekent dat de biodiversiteit toeneemt in plaats van afneemt. Denk bijvoorbeeld aan kruidenrijke slootkanten, bloemrijkere grasvelden, akkerranden vol bloemen, houtwallen, hagen, bomen en poelen, die de natuur versterken. En een natuur die in balans is, is een prima basis voor onze groenten. Ook mensen genieten hier van mee, bedenk maar eens hoe vrolijk je kunt worden van een bermrand vol met bloemen.
Bron www.itonoord.nl

We werken zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, op basis van agro-ecologische principes. Dat wil zeggen dat we optimaal gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen en processen, zonder deze te beschadigen en met zorg voor een vitaal bodemsysteem.

Goed bodemleven
Ook het investeren in de bodem is belangrijk voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw. We zaaien daarom ook een deel van het land in met groenbemesters, die na de groei ondergewerkt worden. Zo zorgen ze voor een verhoging van organische stof en stikstof op het betreffende perceel. Dit komt het bodemleven ten goede, want in de bodem leven veel dieren die behulpzaam zijn bij de plantengroei.

Een gezonde en levendige bodem zorgt voor gezonde groenten. En dat zorgt er weer voor dat u gezonde en biologische voeding kan eten met uw gezin.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.