Privacyverklaring

Versie 5 oktober 2021

Stichting BurgerboerderijBrabantse Wal en straks Burgerboerderij Brabantse Wal Coöperatie U.A., gevestigd te Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting BurgerboerderijBrabantseWal
adres: Sint Catharinaplein 7, 4611 TS Bergen op Zoom
Ton Ringersma is de Functionaris Gegevensbescherming van BurgerboerderijBrantsewal.
Communicatie betreffende afhandeling van persoonsgegevens richten aan email: administratie@burgerboerderijbrabantsewal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
BurgerboerderijBrabantsewal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Indien intentieverklaring ingevuld: omvang huishouden
  • Bij aangaan lidmaatschap coöperatie: type certificaat(heel/half), aantal voedselpakketten

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

  • Je op de hoogte houden van onze activiteiten
  • Het opnemen van contact met je, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden
  • Voor het voeren van een adequate administratie bij de oprichting en exploitatie van de BurgerboerderijBrabantsewal.

Wij zullen jouw gegevens zonder jouw expliciete toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven aangegeven, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
BurgerboerderijBrabantsewal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BBBW) tussen zit.
BurgerboerderijBrabantsewal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Participants Database; ten behoeve van de ledenadministratie en het sturen van leden specificatie email
Mailchimp; ten behoeve van het sturen van nieuwsbrieven
Beide bovengenoemde systemen staan op gescheiden systemen en hebben geen gedeelde database.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
BurgerboerderijBrabantsewal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BurgerboerderijBrabantsewal gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BurgerboerderijBrabantsewal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: administratie@burgerboerderijbrabantsewal.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak deze kopie het liefst met de app KopieID of maak het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BurgerboerderijBrabantsewal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BurgerboerderijBrabantsewal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: ledenadministratie@burgerboerderijbrabantsewal.nl met Jolande.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.