Kan ik het inschrijfgeld terugkrijgen bij het beëindigen van mijn lidmaatschap?

Het inschrijfgeld wordt geïnvesteerd in de boerderij en kan derhalve niet zonder meer worden terugbetaald. Wanneer een nieuw lid jouw plaats inneemt kun je als opzeggend lid je inschrijfgeld wel terugkrijgen. Wanneer er sprake is van een wachtlijst zal de Burgerboerderij daaruit een nieuw lid aandragen, op volgorde van aanmelding. Als er geen wachtlijst is, […]

Hoe is de (voorlopige) prijs van de contributie per week/per persoon vastgesteld

We hebben een jaarlijkse exploitatieopzet/begroting gemaakt van een boerderij van 8-10 Ha, met een boer in dienst met salaris op HBO niveau, een realistische pachtprijs, met noodzakelijke verzekeringen, met zaai en pootgoed, waarin opgenomen afschrijvingen van machines, onderhoud van gebouwen en alles wat je maar kunt bedenken. Wij kwamen uit op een jaarlijkse exploitatie kost […]

Hoeveel personen kunnen maximaal op basis van een certificaat wekelijks producten ophalen

Er kan maximaal voor 5 personen op basis van één ledencertificaat wekelijks voedsel worden opgehaald. Lid van de coöperatie is diegene wiens naam op het certificaat staat. Het is de bedoeling dat leden-huishoudens bij de aankoop van het certificaat opgeven uit hoeveel personen het huishouden bestaat c.q. voor hoeveel personen wekelijks voedsel wordt opgehaald.

Kan ik het certificaat in termijnen betalen?

Omdat we de opbrengst van de certificaten gebruiken voor de start-investeringen is het in principe niet mogelijk om in termijnen te betalen. Toch bekijken we voor incidentele gevallen of een oplossing kan worden geboden. Je hoeft pas te betalen als je lid-eigenaar wilt worden. Dus je kunt alvast gaan sparen!

Hoe is de prijs van de ledencertificaten vastgesteld

We hebben een investeringsplan/begroting gemaakt voor een burgerboerderij met een grootte van ca 8 -10 Ha. Dat plan is door een agrarisch financieel expert doorgerekend. De investeringen in grondverbetering, plannenmakerij, aanschaf machines, afrastering en grondinrichting, de aanleg van een voedselbos, kosten alles bij elkaar eenmalig € 300.000 Als je deze € 300.000 deelt door 200 […]

Waarom betaalt elke eigenaar voor een ledencertificaat en contributie

Een van onze uitgangspunten is dat we zonder geld van buiten kunnen starten en ook onze jaarlijkse kosten zelf kunnen dekken. We willen geen financiering van buiten, dus geen leningen. Een gezonde financiële basis dus. Volledig baas in eigen huis. We bepalen volledig zelf hoe wij willen werken. Voor de start hebben we dan wel […]

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.